Πόνος

Οσφυϊκός Πόνος

Ως οσφυϊκός πόνος ορίζεται ο πόνος που εντοπίζεται χαμηλά στην πλάτη. Πρόκειται για έναν από τους πιο συνηθισμένους πόνους που… mandy
ad